| Serbian |

 

Friends of The EMEvropska povelja za grad Niš08.05.2008.
Danas u Nišu potpisana evropska povelja za grad Niš.

Evropski pokret je ponudio na potpisivanje Lokalnu evropsku povelju – dokumenta koji je u deset tačaka obuhvatio osnovna načela funkcionisanja moderne, evropske lokalne uprave u interesu građana Niša, povelja je ponuđena nosiocima 15 izbornih lista u gradu Nišu a prihvatile su je 4 političke partije, Demokratska stranka, G17 plus, Liberalno demokratska partija i Reformistička stranka Niša, i javno je potpisana u prisustvu velikog broja novinara i predstavnika civilnog sektora što potvrđuje dijalog između civilnog društva i lokalnih političara.

Dugo godina je u Srbiji bilo nezamislivo da se predstavnici političkih partija, javnim potpisom obavežu građanima na poštovanje i rad u interesu svojih građana u razvijanju i uspostavljanju vidljive i javne, efikasne i profesionalne uprave. Svojim potpisom su se obavezale na poštovanje evropskih principa vladavine prava i demokratije čime će grad Niš postati mesto dijaloga, tolerancije, slobodne inicijative i preduzetništva.

Ovo je po rečima predsednice EP-a Niš, Mile Vujić odraz političke zrelosti partija i jasan znak da konačno naziremo obrise spoznaje da je vlast-servis građana.

Miloš Simonović -predsednik gradskog odbora Demokratske stranke u Nišu je izrazio zadovoljstvo potpisivanjem povelje i rekao da je to prirodan put nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i konačna šansa da kroz primenu principa dobre vlasti, građani osete boljitak u svim segmentima života.

Niš je zaslužio da živi dostojanstveno i bez laži, da izraste u najkraćem vremenskom periodu u moderan,prosperitetan i evropski grad-rekao je Predrag Jelenković menadžer gradskog odbora LDP-a. I pozvao ostale nevladine organizacije da se priključe inicijativi EP-a i ulože napor da se svi segmenti povelje ispoštuju.

Branislav Jovanović-predsednik G17 plus je istakao da dugogodišnje zalaganje za primenu evropskih vrednosti u ovoj stranci, a time je logičan čin potpisivanja povelje, kao prvi konkretan korak primene standarda u lokalnoj upravi. Svi prisutni su se saglasili o neophodnosti primene svake stavke povelje i izrazili zadovoljstvo što su i sami učesnici u kreiranju moderne budućnosti ovog grada.

Evropski pokretDokument:

Lokalna evropska povelja

 

 

 

 

 

 


Više slika u našoj sekciji galerija