| Mailing lista | English |

 28.10 - 29.10.2010.
Zasedanje radne grupe Eurobalkan

Zasedanje radne grupe Eurobalkan za izradu strateškog okvira euroregiona održan u Nišu 28-29.10.2010 godine. Radne grupe su na osnovu usaglašenih prioriteta pristupile izradi Strateškog plana regionalnog razvoja a na osnovu sporazuma potpisanog u Sofiji 30.03.2010 godine. Radna grupa je utvrdila šemu strukturalnog razvoja evroregiona Niš-Sofija-Skoplje. Promocija inter-regionalne saradnje unutar i izvan Evrope. Razvoj održivog transporta i infrastrukturnih rešenja koji promovišu regionalni razvoj.

Obezbeđenje održivog razvoja i borba protiv degradacije životne sredine. Promocija održivog turizma u evropskim regionima. Integrisanje zaštite životne sredine u procesu preuzimanja akcija na regionalnom i evropskom nivou. Razvoj demokratije kroz različitost i promociju različitosti kulture, medija. Promocija uključenja svih građana u regionalnu politiku.

Glavni cilj predloženog strateškog okvira je promocija saradnje tri zemlje u razotkrivanju ruta zajedničkog razvoja u oblasti transporta, turizma i infrastrukture životne sredine u okviru budućih projekata koji će dodati vrednost prirodnom i kulturnom bogatstvu regiona.

Osnovni zadatak ovog skupa je sprovođenje preliminarne studije za razmenu informacija i ideja o socijalnoekonomskoj i prostornoj integraciji regiona u okviru projekta. Izrada swot analize postojeće situacije (stanovništvo, socijalna struktura, ekonomski razvoj, prirodni i veštački resursi, rizici) Zaključak je da treba proširiti učešće u razvoju projekata, uključujući lokalne vlasti, profesionalce, predstavnike univerziteta, akademija, naučnike, nvo, omladine,dece i manjina. Sredstva za rad radnih grupa biće obezbeđena rebalansom budžeta sva tri grada a kofinansiranje projekata i razvoja regiona u skladu sa definisanim prioritetima u 2011 godini. Rad se zasniva na postojećim zakonima i nacionalnim dokumentima tri države, predstavnici lokalnih administracija, okruga i regiona, univerziteta i civilnog sektora Sofije, Ćustendil, Pernik, Nišavskog, Pirotskog i Jablaničkog okruga, Skoplja, Gorče, Petrov, Gazi Baba, Karpoš,Kisela Voda,Centar i Čair su se saglasili sa ključnim prioritetima razvoja regiona i definisali okvirne zadatke za period do sledećeg zasedanja radne grupe u Skoplju krajem godine. Poseban zadatak se odnosi na usvojeni plan rada za izradu biciklističkih staza u regionu koje su istaknute od strane gradskih arhitekti a na osnovu dobrog iskustva grada Skoplja. Nakon dvodnevnog rada, radna grupa je pripremu dokumentacije za biciklističke staze poverila gradskim arhitektama Sofije i Skoplja, Sofproektu, i Zavodu za urbanizam Niša, koji će izrađene planove dostaviti do sastanka u Skoplju.

  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret