| Mailing lista | English |

 30.03.2010.
Aktiviran Evroregion Eurobalkan


U Sofiji potpisan sporazum koji će aktivirati i intezivirati saradnju u okviru Evroregiona "Eurobalkan".

Gradonačelnici Niša, Sofije i Skoplja Miloš Simonović, Jordanka Fondakova i Koce Trojanski su svojim potpisima sporazuma, napravili konkretan korak u procesu realizacije ideje definisanja i razvoja zajedničkog regiona. Inteziviranje aktivnosti u regionu je potpuno prirodan i podržan proces koji je preduslov daljeg napretka i stvaranja dobrih uslova za bolji život stanovnika ovog područja.

Evropski pokret kao član zvanične delegacije izražava veliko zadovoljstvo zbog konačno ostvarenih preduslova za realizaciju osnovnog cilja novog regionalnog okvira. Potencijal regionalnih projekata za ekonomski razvoj i smanjenje siromaštva je veliki. A dogovori koje su timovi sačinili u Sofiji se odnose na sistematizovanje informacija o postojećim regionalnim projektima i inicijativama, naročito u oblasti privrede, infrastrukture, energije, kulture, informaciono-komunikacionih tehnologija, obrazovanju, istraživanju, zaštiti životne sredine i medija.

Povećanjem interesovanja i mobilizacijom stručnih kapaciteta univerzitetski centari daće aktivan doprinos uspešnoj implementaciji osnovnih regionalnih projekata.

Osnov uspešnog razvoja evroregiona ogledaće se u međusektorskom i multidisciplinarnom pristupu nacionalnih timova. Nacionalne timove će predvoditi imenovani nacionalni kordinatori Veselina Troeva, Bugarska, Mila Vujić, Srbija i Lovren Markić, Makedonija. Dizajniranje plana zajedničkog strukturnog razvoja Eurobalkana, biće sačinjen u saglasnosti sa strateškim pkanom 2007-2012”Jačanje odnosa evropskih regiona”. 


  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret