| Mailing lista | English |

 08.03.2007.god.
Nagrada za izuzetne rezultate u zalaganju za afirmaciju rodne ravnopravnosti i zaštitu ženskih ljudskh prava

GOVOR NAŠE PREDSEDNICE MILE VUJIĆ NA DODELI PRIZNANJA DEMOKRATSKE STRANKE U NIŠU EVROPSKOM POKRETU

"Nagrada za izuzetne rezultate u zalaganju za afirmaciju rodne ravnopravnosti i zaštitu ženskih ljudskh prava ",

 

Zahvaljujem se na ovom divnom gestu zahvalnosti Demokratskoj stranci u svoje i u ime Evropskog pokreta, Ženske vlade i u ime svih marljivih i vrednih žena, kao i velikom broju muške populacije koji je svojom podrškom dao nemerljiv doprinos jednom malom civilizacijskom koraku napred. Napominjem da je projekat Ženske vlade primer dobrog i pravog partnerstva i da je kao takav gotovo realizovan pro bono.

Želim da verujem da je ovaj gest dokaz da je Demokratska stranka odabrala strategiju koja iziskuje neodložno napuštanje čisto stranačkog pristupa u korist široke participacije svih društvenih grupa i struktura koje su jasno opredeljene ka boljitku. Ne zaboravimo da smo u godini jednakih mogućnosti u čitavoj Evropi, u godini velike kampanje Saveta Evrope "STOP NASILJU NAD ŽENAMA", i da je naša zajednička obaveza da pre svega unapredimo ovaj naš region. Zaista verujem da je ovo šansa koju moramo iskoristiti da kroz partnerstvo, saradnju i razumevanje, svih segmenata drustva izgradimo bolji život za sve nas.

Hvala svima.
  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret