| Mailing lista | English |

 23.02.2011.
Ne-tehničke barijere za korišćenje biomase u energetske svrhe

Evropski pokret je uzeo učešće u radu Nacionalne konferencije na temu "Ne-tehničke barijere za korišćenje biomase u energetske svrhe" koja je 23. februara 2011. godine održana u Nišu.

Ovaj projekat se realizuje uz podršku programa SEKTOR koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Cilj projekta je stvaranje uslova za proizvodnju i distribuciju energije iz obnovljivih izvora u Srbiji.

Prema podacima prezentovanim na ovoj konferenciji, procenjeni potencijal biomase u Srbiji je ravan ekvivalentu 3,4 miliona tona nafte. Od toga, 42% predstavlja drvna masa, a 49% poljoprivredna biomasa. Srbija trenutno raspolaže sa 26.415 kvadratnih kilometara šume, što predstavlja skoro 30 odsto ukupne površine. Prema rezultatima istraživanja sprovedenom za potrebe projekta, ovo bogatstvo se trenutno koristi samo za ogrev, i to uglavnom zdrava stabla koja se retko ponovo sade.

Kao i prema ostalim prirodnim bogatstvima, Srbija se i prema ovom odnosi nemarno. Neophodnost drugačijeg pristupa korišćenja šumskog bogatstva, pre svega edukacijom stanovništva, stimulisanjem proizvodnje poljoprivredne biomase i stvaranjem uslova za proizvodnju drugih biorazgradivih izvora energije, ali i stvaranje pravnog okvira koji pruža sigurnost investitorima u ovoj oblasti biće obaveza Srbije u narednom periodu. Na to je obavezuju Direktiva EU (2009) o neophodnosti korišćenja 20% energije iz obnovljivih izvora, kao i paket propisa koje je usvojio Evropski parlament 2008. godine koji takodje obavezuje države na proizvodnju ovog vida energije u cilju smanjenja štetnosti efekata klimatskih promena. Kako je rečeno na konferenciji, korišćenje biomase i drugih obnovljivih izvora energije u Srbiji nije regulisano zakonima nego podzakonskim aktima i ulagačima ne pruža nikakvu sigurnost.

Osim pravnog regulisanja ove oblasti, ukoliko želi da napravi pomak u ovoj oblasti država Srbija će, kao potpisnik ugovora sa EU o osnivanju Energetske zajednice Jugoistočne Evrope (2006), morati da kroz kreditne linije poveća uključenost lokalnih zajednica u proizvodnji biorazgradivih izvora energije, ali i da kontinuirano radi na edukaciji i informisanju najšire javnosti o prednostima i neophodnosi korišćenja ovakve energije.

Grad Niš je jedan od retkih gradova koji je izradio preliminarnu studiju o energetskoj efikasnosti uz podršku švedske vlade ali ostaju pitanja:Šta se zaista događa kod nas, kako je to pitanje uređeno u zemljama Evropske Unije? Koje sve prepreke očekuju investitora?

Sa čime bi se potencijalni investitor susreo kada bi imao želju da ulaže u obnovljive izvore energije u Srbiji?

  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret