| Mailing lista | English |

 12.-15. mart 2009.
Zlatibor
Konferencija “Uloži u napor“


 

U periodu od 12. do 15.marta 2009.godine je osnovana Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada (NAPOR) koji predstavlja inicijativu civilnih organizacija za uspostvaljanje krovne nacionalne Asocijacije sačinjene od pojedinaca/pojedinki tih civilnih organizacija koji sprovode omladinski rad na području Republike Srbije.

Asocijacija treba da predstavlja mehanizam kreiranja preporuka za kvalitetniji rad, razmenu iskustava i informacija, kao i unapređenje saradnje civilnih organizacija i javnog sektora, što će uz podršku Ministarstva omladine i sporta dovesti do osiguranja kvaliteta programa omladinskog rada.

Članice NAPOR-a su tokom konferencije usvojili dole navedena akta, i obavezale se da će ih poštovati u svojoj budućoj praksi:

  • Definicija i tipologija omladinskog rada
  • Principi, vrednosti, kao i preporuka za razvijanje politike zaštite dece i mladih u omladinskom radu
  • Etički kodeks omladinskih radnika/ca

Skup je organizovao Centar za omladinski rad sa svojim partnerima. Naša organizacija je jedan od osnivača Nascionalne asocijacije.

Fotografije sa konferencije možete pogledati u našoj sekciji galerija

  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret