| Mailing lista | English |

 10.05.2011.
ODRŽANA KONFERENCIJA: ,,ŽELIM I MOGU”

 

10. i 11. maja 2011. godine, u prostorijama hotela ,,Putnik“ u Novom Sadu održana je konferencija pod nazivom „ŽELIM i MOGU“ u organizaciji NAPOR-a, a na kojoj su predstavljeni i izglasani dokumenti za profesionalizaciju omladinskog rada.

Na ovoj konferenciji su predstavljeni i izglasani sledeći dokumenti:

  • Kurikulum za prvi i drugi nivo obrazovanja omladinskih radnika.
  • Mehanizam za validaciju predhodno stečenih kompetencija
  • Akcioni plan za sprovođenje obuke i validacije
  • Godišnji plan rada i budžet NAPORA i dodela plaketa ,,Hvale vredan NAPOR“ za izuzetno postignuće visokog kvaliteta u omladinskom radu.

Usvajanje ovih dokumenata predstavlja važan korak ka razvoju profesionalizma u omladinskom radu u Srbiji, jer daje osnovu za uspostavljanje obrazovnih programa i stručnog ispita koji će voditi do opštepriznatih diploma za omladinske radnike u Srbiji. U narednom periodu radićemo na tome da ovi dokumenti budu priznati i prepoznati i od strane drugih aktera, pre svega državnih i obrazovnih institucija. Na taj način će steći legitimitet koji je neophodan da bi omladinski rad bio prepoznat kao zanimanje u Srbiji.

Na Skupštini su pored predstavnika organizacija članica NAPOR, bili prisutni i predstavnici Ministarstva omladine i sporta i Sekretarijata za sport i omladinu Republike Srbije, kao i predstavnik naše partnerske mreže "Youth for Exchange and Understanding". Skupštinu su finansijski podržali Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i Delegacija Evropske komisiji u Republici Srbiji kroz projekat "Jačanje dijaloga organizacija civilnog društva Srbije i EU".

  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret