| Mailing lista | English |

 

Stalna konferencija gradova i opština - savez gradova i opština Srbije

Dunav osiguranje
Grad Niš
Ninet - internet provajder
Grad Pirot
Gradska opština Medijana - Niš
Gradska opština Pantelej - Niš
Gradska opština Palilula - Niš
Gradsk opština Crveni Krst - Niš
Ministarstvo omladine i sporta
Zelena mreža Vojvodine
Francuski kulturni centar - Niš
Grad Vranje
Grad Inđija
Grad Paraćin
Gradska opština Zvezdara
Grad SomborNaslov > Aktivnosti > Ostale aktivnosti > Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje sprovođenja politika u oblasti zaštite žovotne sredine i energetike

06.09.2013 27. poglavlje pregovora sa EU
Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje sprovođenja politika u oblasti zaštite žovotne sredine i energetike

Evropski pokret je uzeo učešća u radu konferencije Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje sprovođenja politika u oblasti zaštite žovotne sredine i energetike (27.poglavlje pregovora sa EU), koja je održana u petak 6.septembra 2013. godine u Palati Srbija.

Pregovaračko poglavlje 27 odnosi se na zaštitu životne sredine u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

Zbog velikog značaja ovog poglavlja predstavnici ministarstva Republike Srbije, Kancelarije za evropske integracije, Zavoda za zaštitu prirode, Kancelarija za saradnju sa civilnim sektorom i veliki broj organizacija civilnog društva su došli do zaključka da je neophodna čvrsta međusektorska saradnja imajući u vidu iskustva civilnog sektora ali i promena u pristupu i radu samih institucija Republike Srbije.

Glavni pregovarač Vlade Republike Slovenije za ovo poglavlje Marko Slokar je izložio iskustvo procesa u Sloveniji pojašnjavajući šta su bili najveći izazovi i na koji način su se ostvarivali uticaji na donosioce odluka, sa posebnim akcentom na monitoring samog procesa.

Pred organizacijama civilnog društva Srbije je posebno težak zadatak jer će one biti u poziciji da u isto vreme podržavaju i tesno sarađuju sa predstavnicima Vlade Srbije u ovom procesu ali i vrše monitoring istog.

Sam proces uvodi niz novina koje su od izuzetne važnosti za dobro napredovanje u procesu ali i izazov za političke strukture koje će svoje dnevno političke teme morati da stave u zapećak, kako bi se odgovorno i stručno pristupilo i izbeglo odugovlačenje i mogući zastoj u samom procesu pristupanja.

Sam uslov da ništa nije gotovo dok nije gotovo, zahteva precizno planiranje i jasne činjenice kao i krajnje odgovoran pristup a iskustva drugih zemalja u ovom procesu nam mogu samo pomoći da izbegnemo moguće greške u pristupu.


 
Povezano


  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret