| Mailing lista | English |

 

Stalna konferencija gradova i opština - savez gradova i opština Srbije

Dunav osiguranje
Grad Niš
Ninet - internet provajder
Grad Pirot
Gradska opština Medijana - Niš
Gradska opština Pantelej - Niš
Gradska opština Palilula - Niš
Gradsk opština Crveni Krst - Niš
Ministarstvo omladine i sporta
Zelena mreža Vojvodine
Francuski kulturni centar - Niš
Grad Vranje
Grad Inđija
Grad Paraćin
Gradska opština Zvezdara
Grad SomborNaslov > Aktivnosti > Ostale aktivnosti > Održana druga redovna Skupština KOMS-a

12.01.2014 Krovna organizacija mladih Srbije
Održana druga redovna Skupština KOMS-a

Evropski pokret je uzeo učešće u radu Druge redovne Skupštine KOMS-a koja se održala od 10 do 12 januara 2014 godine u Beogradu, kao jedan od osnivača KOMS-a. Našu organizaciju je predstavljala Jovana Parlić. Skupštini su prisustvovali predstavnici svih organizacija mladih i organizacija nevladinog i civilnog sektora u čiji rad su mladi aktivno uključeni, kao i predstavnici domaćih i inostranih institucija. Prisutnima se obratila Snežana Klašnja iz Ministarstva omladine i sporta, Kaja Dekleva iz Krovne organizacije mladih Slovenije, Marko Boko iz Krovne organizacije mladih Hrvatske, kao i Vukašin Grozdanović iz KOMS-a.

Ovogodišnja Skupština ovog najvišeg predstavničkog tela mladih u Srbiji trajala je tri dana. U petak, 10-og januara Skupština je glasala o prijemu novih organizacija u pridruženo članstvo i verifikaciji punopravnog članstva pridruženim članicama. Na dnevnom redu skupštine, pored toga, razmatrani su i usvajani finansijski izveštaj, izveštaji o radu KOMS-a, izveštaj o radu Saveta podmladaka političkih partija i mladih članova sindikata.

Kako je ovogodišnja Skupština izborna, drugi dan zasedanja otpočeo je predstavljanjem kandidata za članove Upravnog i Nadzornog odbora, koji će svoje funkcije obavljati volonterski u periodu od naredne dve godine. Nakon toga je usledio rad u sledećim radnim grupama: 1) Participacija i zapošljavanje; 2) Ultimativna mreža; 3) Volontiranje; 4) Partnerstva za održivost KOMS-a. Radne grupe su razmatrale navedene oblasti, buduće korake ka ostvarenju planiranih ciljeva, dalje mogućnosti i oblasti za delovanje. Na posletku, radne grupe su usvojile zaključke i prezentirale ih na planemu.

Poslednjeg dana Skupštine izabrani su članovi Upravnog, Nadzornog odbora i predsednik Skupštine KOMS-a. Za predsednika Upavnog odbora izabran je Marjan Cvetković iz Niša. Novoizabrani Upravni odbor čine Marija Pantelić iz ISWiB-a, Ivana Andrašević, član saveza izviđača odreda „ Vasa Čarapić“, Jelena Milutinović, Aleksandar Veselinović iz Edukacionog Centra iz Leskovca, Ivan Živković iz Timočkog Omladinskog Centra, Aleksandar Linc Đorđević iz KOMS-a. Miloš Anđelković iz niške Omladine JAZAS-a, postao je predsednik Skupštine KOMS-a. Zamenik predsednika skupštine je Milan Janković iz CEKRO-a.Nadzorni odbor čine Milan Jeveričić , Sanja Lovren iz novosadske omladine JAZAS-a, Jelena Milanović iz kragujevačke omladine JAZAS-a.


 

 


 


Povezano


  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret