| Mailing lista | English |

 

Stalna konferencija gradova i opština - savez gradova i opština Srbije

Dunav osiguranje
Grad Niš
Ninet - internet provajder
Grad Pirot
Gradska opština Medijana - Niš
Gradska opština Pantelej - Niš
Gradska opština Palilula - Niš
Gradsk opština Crveni Krst - Niš
Ministarstvo omladine i sporta
Zelena mreža Vojvodine
Francuski kulturni centar - Niš
Grad Vranje
Grad Inđija
Grad Paraćin
Gradska opština Zvezdara
Grad SomborNaslov > Aktivnosti > Ostale aktivnosti > Počela izrada strategije razvoja civilnog sektora

20.02.2014 Nacionalna konferencija "Uključi se - kakvo civilno društvo želiš?!"
Počela izrada strategije razvoja civilnog sektora

Evropski pokret je uzeo učešće u izradi strategije razvoja civilnog sektora Srbije.Civilno društvo u Srbiji mora dobiti ulogu kakvu ima u razvijenim demokratijama - kontrolora rada vlade i podstrekača demokratskih procesa, i taj prioritet će biti utkan u strategiju održivog razvoja civilnog sektora koja se upravo piše.
Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković je, otvarajući konferenciju koju je uz podršku EU organizovala vladina Kancelarija za saradnju sa civilnim sektorom, istakao da se u Srbiji moraju uspostaviti pouzdani mehanizmi za prepoznavanje interesa građana, a jedan od najpouzdanijih mehanizama je stalno unapređenje okruženja za razvoj civilnog društva i njegovo uključivanje u društvene procese.Prema njegovim rečima, neophodan je strateški pristup ovom problemu, tako da je izrada strategije idealna prilika da se dosadašnji primeri dobre prakse podignu na nivo opšteg cilja, ali i da se otklone problemi u saradnji civilnog sektora i države iz prošlosti."Potrebno je uspostaviti princip potpune transparentnosti u radu institucija i radu civilnog društva, a to, između ostalog, znači i transparentnost finansiranja. Tako se obezbeđuje da organizacije civilnog društva ostvaruju originalnu funkciju na način koji garantuje ostvarivanje interesa građana i potpunu nezavisnost od političkih interesa", rekao je Selaković.Osvrćući se na rad svog resora i načine na koji civilno društvo može da mu doprinese, Selaković je podsetio da je civilni sektor bio pozvan da se uključi u pripremu bilateralnog skrininga u poglavlju 23 pregovora sa EU, koje je posvećeno osnovnim i ljudskim pravima, kao i da je aktivni i dragocen učesnik procesa borbe protiv korupcije.

Šefica srpskog pregovaračkog tima u pristupnim pregovorima sa EU Tanja Miščević istakla je da je strategija koja bi se bavila civilnim društvom neophodna zato što mora prestati praksa da se razmišlja od danas do sutra, jer upravo pregovori sa EU pokazuju važnost strateškog planiranja na duži rok.
Ona je objasnila da se, na ovom polju, kao i u slučaju drugih strategija, strateško planiranje mora zasnivati na jasnom vremenskom okviru i mehanizmima za praćenje primene postavljenih ciljeva.
"Pregovori su pođednako veliki izazov i za državu i za civilno društvo, jer i jedni i drugi grade sistem koji nam je neophodan za funkcionisanje. U slučaju civilnog društva to znači uspostavljanje jasne funkcije kontrolora koji ima uticaj na rad vlade i jeste čuvar i pokretač reformi", kazala je Miščević.
Prema njenim rečima, model razvoja civilnog društva u Srbiji uzeće najbolja iskustva iz hrvatskog i crnogorskog modela, ali će zadržati neke bitne osobenosti."Civilno društvo imaće veliku odgovornost u procesu evrointegracija i zato se ova tema neće završiti jednom konferencijom i nastavljamo da pozivamo NVO, institute, univerzitete, sindikate da razgovaramo o svemu što nas u tom poslu čeka, a čeka nas mnogo", poručila je Miščević.

Nekoliko stotina učesnika konferencije pozdravila je, kao domaćin, i direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Ivana Ćirković, koja je istakla da se u Srbiji prvi put pravi sveobuhvatna strategija održivog razvoja kojom će se definisati srednjoročna politika za podršku razvoju civilnog društva.Ona je objasnila da se taj proces odvija uz podršku EU i SAD, i da će sadržati i jasne indikatore za praćenje napretka koji su razvile organizacije civilnog društva u regionu.

Šef Delegacije EU u Beogradu Majkl Devenport ukazao je na značaj uloge civilnog društva u procesu evropskih integracija Srbije i oblikovanju promena celokupnog društva."Bez aktivnih organizacija civilnog društva, koje kanališu ekspertizu, posvećenost, iskustvo i doprinose na hiljadu načina promenama, pristup EU je nezamisliv", rekao je Devenport, dodajući da će proces pripreme, usvajanja i sprovođenja strategije omogućiti približiti Srbiju zemljama regiona i EU.

Ambasador SAD u Beogradu Majkl Kirbi istakao je da su organizacije civilnog društva od suštinskog značaja za svako prosperitetno demokratsko društvo.Civilno društvo, prema njegovim rečima, sada ima priliku da, učestvujući u pripremi strategije, definiše svoje ciljeve i potrebe kako bi moglo da igra ulogu koja mu pripada u demokratskoj, evropskoj Srbiji, uključujući nadzor rada vlade."Srbija je ostvarila veliki napredak u mnogim oblastima, posebno u regionalnim odnosima i procesu pristupa EU. Ipak, predstoje joj mnogi izazovi, koji će zahtevati nov pristup, nove ideje i nove odgovore na sadašnje probleme. Ukoliko danas budete dobro radili, stvorićete nove prilike za budućnost", rekao je Kirbi.

Prema oceni ambasadora Norveške u Beogradu Nilsa Ragnara Kamsvaga, civilno društvo u Srbiji nije dovoljno aktivno i vitalno, mnoge organizacije u tom sektoru previše zavise od donatora i previše su koncentrisane na sebe, umesto da se angažuju za opštu dobrobit."Strategija bez taktike je spor put ka pobedi, ali taktika bez strategije neizbežno vodi u poraz", rekao je on.
U radu konferencije učestvovali su i g-đa Danka Latković, šefica Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama Vlade Republike Crne Gore i g-đa Vesna Lendić Kasalo, zamenica direktora Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Učesnici su primenom metodologije Otvorenog prostora direktno učestvovali u kreiranju okvira za sadržaj buduće Strategije.

Danas otvorena nacionalna konferencija je početak konsultativnog procesa za izradu nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, nakon kojeg će Vlada Srbije usvojiti taj dokument do kraja 2014. godine.

GALERIJA: Izrada strategije razvoja civilnog sektora Srbije


Povezano


  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret