| Mailing lista | English |

 

Stalna konferencija gradova i opština - savez gradova i opština Srbije

Dunav osiguranje
Grad Niš
Ninet - internet provajder
Grad Pirot
Gradska opština Medijana - Niš
Gradska opština Pantelej - Niš
Gradska opština Palilula - Niš
Gradsk opština Crveni Krst - Niš
Ministarstvo omladine i sporta
Zelena mreža Vojvodine
Francuski kulturni centar - Niš
Grad Vranje
Grad Inđija
Grad Paraćin
Gradska opština Zvezdara
Grad SomborNaslov > Aktivnosti > Ko želi da ugasi Evropski pokret nakon 11 godina rada i zašto ??? > Ko želi da ugasi Evropski pokret nakon 11 godina rada i zašto ???

10.09.2014 Da li je biti dostojanstven i pristojan u Srbiji zakonom zabranjeno ???
Ko želi da ugasi Evropski pokret nakon 11 godina rada i zašto ???

Poštovani prijatelji

otvaramo stranicu o torturi koju trpimo zadnje tri godine. Na ovoj stranici ćemo objavljivati dokumenta i dokaze o maltretiranju naše organizacije koje je nezabeleženo u novijoj istoriji Srbije. Počinjemo sa lažnom tvrdnjom da je zaštićeni znak našeg "Evropskog pokreta" identičan znaku "Evropskog pokreta u Srbiji".

 
Simbol Evropskog pokreta   Simbol Evropskog pokreta u Srbiji

Iako je naučna studija dokazala da sličnost ne postoji, veće sudija je pobilo presude koje su govorile u prilog istini Evropskog pokreta. Napominjemo da se protiv nas a u pokušaju otimanja našeg zaštićenog žiga, koji je i ime naše organizacije vode tri istovetna postupka pred tri različita suda u Srbiji što je nedopustivo i suprotno zakonu Republike Srbije !

Imajući u vidu da je zakon o žigovima RS materijalno-procesni zakon i da predstavlja lex specialis u odnosu na norme ZPP-a, sud je ex lege, kumulativnom primenom oba zakona, a na osnovu imperativne odredbe člana 59. i 74. stav 4. ZOŽ-a u vezi odredbe člana 16. ZPP-a, bio dužan da ovaj spor prekine do konačne odluke nadležnog organa, odnosno do pravosnažne odluke upravnog suda, čime je sud načinio bitnu povredu odredaba postupka, a to je bilo od uticaja na donošenje zakonite i pravilne presude.

Veštak je u sporu koji nije trebao biti vođen, ustvrdio da su ova dva znaka ista. Kad smo već kod nalaza veštaka, treba ukazati da je za ocenu „bitne sličnosti“ meritorna percepcija „prosečnog potrošača“, a ne kvalifikovanog lica – veštaka licenciranog za oblast intelektualne svojine. Naime, u parnicama zbog povrede žiga primenjuje se standard međunarodne prakse da se prilikom poređenja znakova postupajući sudija stavlja u poziciju „prosečnog potrošača”. Uzgred, naprosto je neshvatljivo kako je veštak mogao da ustanovi „bitnu sličnost“ u grafizmu znaka ” Evropskog Pokreta” sa sedištem u Nišu sa sa grafizmom u znaku “Evropskog pokreta u Srbiji” sa sedištem u Beogradu.

Postavlja se pitanje kako je moguće prenebregavati zakone Republike Srbije i čemu služi sudstvo ako ne zaštiti istine i pravde ? Da ne pominjemo da je ovaj spor presedan u civilnom društvu i eksplicitno kršenje kodeksa udruženja građana. Tvrdnja da su ova dva žiga ista i ove dve organizacije isto se može uporediti sa tvrdnjom da su Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije isto, što priznaćete vređa i intelekt i logiku. Naučna studija Elektronskog fakulteta dokazuje suprotno da sličnosti nema, koristeći sve naučne metode za utvrđivanje sličnosti ili razlike.

Ali ko još priznaje nauku u Srbiji kada je lični interes u pitanju ostaje drugo pitanje?

Molimo vas da pogledate studiju i sami prosudite.

Naučnu studiju preuzeti ovde : Metrika Upoređivanja Digitalnih Sredstava Komunikacije na osnovu sadržaja

  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret