| Mailing lista | English |

 

Stalna konferencija gradova i opština - savez gradova i opština Srbije

Dunav osiguranje
Grad Niš
Ninet - internet provajder
Grad Pirot
Gradska opština Medijana - Niš
Gradska opština Pantelej - Niš
Gradska opština Palilula - Niš
Gradsk opština Crveni Krst - Niš
Ministarstvo omladine i sporta
Zelena mreža Vojvodine
Francuski kulturni centar - Niš
Grad Vranje
Grad Inđija
Grad Paraćin
Gradska opština Zvezdara
Grad SomborNaslov > Projekti > Dobra vlada > Nagrada EP 2013 > Najčešće postavljana pitanja

NAJČESĆE POSTAVLJANA PITANJA

1. Ko su kandidati koji učestvuju u takmičenju?
2. Koji su opšti ciljevi takmičenja?
3. Koji su specifični ciljevi takmičenja?
4. Ko su partneri takmičenja i u kojoj meri oni učestvuju?
5. Koji su glavni termini vezani za takmičenje?
6. Kakva je procedura prijavljivanja na takmičenje?
7. Gde i kako dostaviti prijave?
8. Da li postoji neki savet u kom formatu poslati priloge vezane za prijave?

1.
Ko su kandidati koji učestvuju u takmičenju?

U obe kategorije, kandidati su lokalne administracije na teritoriji Republike Srbije

2.
Koji su opšti ciljevi takmičenja?

 • Podsticanje razvoja i primene javnih i transparentnih propisa u radu administracije;

 • Podsticanje administrativne i građanske aktivnosti za uspostavljanje dobrih praksi u radu administracije;

 • Podsticanje dijaloga i saradnje između države, lokalne samouprave, privrednih organizacija i civilnog društva prilikom rešavanja problema od javnog značaja.

3.
Koji su specifični ciljevi takmičenja?

 • Povećanje transparentnosti i javnosti administrativnih usluga namenjenih građanima i biznisu – „otvaranje” administracije prema korisnicima administrativnih usluga. Povećanje odgovornosti administracije pred građanima i biznisom

 • Afirmisanje partnerstva između administracije i struktura civilnog društva radi jačanja građanskog monitoringa i kontrole u cilju prevencije korupcije.

 • Unapređivanje organizacije i radnih procesa unutar administracije radi postizanja transparentnosti i javnosti njenog rada.

 • Povećanje poverenja društva u javne institucije.

4.
Ko su partneri takmičenja i u kojoj meri oni učestvuju?

U kategoriji „Najtransparentnija opštinska administracija“ partneri nisu podobni za učešće. Svaka opštinska administracija se samostalno prijavljuje.

U kategoriji „Najbolja praksa partnerstva između opštinske administracije i struktura civilnog društva za postizanje transparentnosti u radu administracije“ partnerstvo je obavezan uslov za prijavljivanje. Partneri administracije moraju biti strukture civilnog društva.

5.
Koji su glavni termini vezani za takmičenje?

Kategorija „Najtransparentnija opštinska administracija“:

 • Rok za dostavu prijava: 15. mart – 14. april, rok za ocenu: 15. april – 30. april

Kategorija „Najbolja praksa partnerstva između lokalna administracije i struktura civilnog društva za postizanje transparentnosti

 • U periodu od 15. aprila – 10. maja 2013. posetioci našeg web sajta će svojim glasovima izabrati pobednika u ovoj kategoriji. Rok za dostavu prijava: 15.03. - 15.04. (15 h)

Uručivanje nagrada: mesec maj

6.
Kakva je procedura prijavljivanja na takmičenje?

Prijave za učešće na nagradnom takmičenju se podnose na obrascima za prijavljivanje na nagradno takmičenje Evropskog pokreta u dve kategorije (Prilog 1 - 2). Prilozi 1. i 2. predviđaju i prateće dokumente koji su navedeni u samim obrascima.

Prijave možete preuzeti sa našeg web sajta, na ovoj lokaciji.

Obrazac za prijavljivanje i prateći dokumenti popunjavaju se i podnose isključivo elektronskim putem.

Obrazac za prijavljivanje se ne sme popunjavati ručno. Obrazac za prijavljivanje i prateće dokumente ne treba štampati na papiru, potpisivati i overavati. Na kraju svakog Obrasca za prijavljivanje treba navesti osobu za kontakt - ovlašćenog službenika administracije uz kontakt informacije kako bi se obezbedila pouzdana i blagovremena povratna veza od Evropskog pokreta u toku nagradnog takmičenja.

Prilikom donošenja odluke o tome da li će se određeni prateći dokument prihvatiti kao dovoljan dokaz da bi se za odgovarajuće pitanje dodelili bodovi, rukovodeći princip biće tačka gledišta korisnika. Kada neko pitanje iz obrasca sadrži zahtev za javni pristup određenom dokumentu (na primer registru), nije dovoljno samo poslati taj dokument na elektronsku poštu Evropskog pokreta jer se na taj način ne stiče predstava o tome kako on postaje dostupan građanima. U tom slučaju potrebno je ilustrovati mogućnost pristupa dokumentu – na primer, fotografijom oglasne table ili kopijom web sajta na kojem je objavljen dokument itd.

Cilj nagradnog takmičenja je da pomogne administracijama koje će se prijaviti da svoj rad pogledaju kroz oči korisnika javnih usluga.

7.
Gde i kako dostaviti prijave?

Prijave se dostavljaju na sledeća dva načina:

 • na e-mail adresu: info@epus.org ili
 • na elektronskom nosaču (cd, dvd, memoriski medijum) na adresu:
  EVROPSKI POKRET, 18000 Niš, Josifa Pančića 22, Srbija.
  telefon za kontakt: +381 18 512 300

Prijave se prihvataju isključivo u elektronskom obliku iz nekoliko razloga i to:

 • Podrška i promovisanje elektronske vlade;
 • Briga za očuvanje prirode;

8.
Da li postoji neki savet u kom formatu poslati priloge vezane za prijave?

Da bi se olakšala obrada prijava u kategoriji „Najtransparentnija opštinska administracija”, potrebno je da svaki prateći dokument bude obeležen na način koji će jasno ukazivati na koje se pitanje iz odgovarajućeg obrasca odnosi.

Na primer, to se može postići ako se u nazivu fajla koji sadrži prateći dokument navede broj pitanja na koje se dotični dokument odnosi ili ako se u Obrascu za prijavljivanje doda rubrika koja će sadržati nazive fajlova sa pratećim dokumentima uz svako pitanje.

  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret