| Mailing lista | English |

 

Stalna konferencija gradova i opština - savez gradova i opština Srbije

Dunav osiguranje
Grad Niš
Ninet - internet provajder
Grad Pirot
Gradska opština Medijana - Niš
Gradska opština Pantelej - Niš
Gradska opština Palilula - Niš
Gradsk opština Crveni Krst - Niš
Ministarstvo omladine i sporta
Zelena mreža Vojvodine
Francuski kulturni centar - Niš
Grad Vranje
Grad Inđija
Grad Paraćin
Gradska opština Zvezdara
Grad SomborPROPOZICIJE TAKMIČENJA EVROPSKOG POKRETA ZA 2013

Prijave za takmičenje

Preuzmite PROPOZICIJE nagradnog takmičenja:


Preuzmite OBRASCE za prijavljivanje na nagradno takmičenje u 2013. godini:


Nagrada
Godišnja prelazna nagradna statua
Opšti cilj
  • Podsticanje razvoja i primene javnih i transparentnih propisa u radu administracije;
  • Podsticanje administrativne i građanske aktivnosti za uspostavljanje dobre prakse u radu administracije;
  • Podsticanje dijaloga i saradnje između države, lokalne samouprave, privrednih organizacija i civilnog društva prilikom rešavanja problema od javnog značaja.
Specifični ciljevi
  • Povećanje transparentnosti i javnosti administrativnih usluga namenjenih građanima i biznisu – „otvaranje” administracije prema korisnicima administrativnih usluga.
  • Povećanje odgovornosti administracije pred građanima i biznisom
  • Afirmisanje partnerstva između administracije i organizacija civilnog društva radi jačanja građanskog monitoringa i kontrole u cilju prevencije korupcije.
  • Unapređivanje organizacije i radnih procesa unutar administracije radi postizanja transparentnosti i javnosti njenog rada.
  • Povećanje poverenja društva u javne institucije.
Kandidati
Gradske i opštinske (lokalne) administracije
Partneri
Organizacije civilnog društva
Rok za dostavu prijava (Najtrasparentnija lokalna administracija)
15. mart – 30. april
Rok za dostavu prijava (Najbolja praksa)
15. mart – 20. april
Rok za ocenu (Najtransparentnija lokalna administracija)
15. april – 30. april
Internet glasanje (Najbolja praksa)
21. april – 10. maj
Uručivanje nagrade
mesec maj

  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret