| Mailing lista | English |

 


 

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

       

Moderno kraljevstvo bez kralja

Evropski pokret Niš u partnerstvu sa Internacionalnim Univerzitetom iz Novog Pazara i Francuskim kulturnim centrom u Nišu a pod pokroviteljstvom Ministarstva za omladinu i sport, realizuje projekat na nivou Republike Srbije. «Moderno kraljevstvo bez kralja»

Glavni cilj ovog projekta je popularisanje i promocija ideje EU oslanjajuci se na jednostavnost i prihvatljivost stečenog obrasca usvajanja informacija, počev od detinjstva pa do poznog doba.

To će biti urađeno izvršavanjem nekoliko srodnih ciljeva:
  • Informisanje građana regiona isticanjem univerzalnih vrednosti na lak i prijemčiv nacin, koje može prouzrokovati dobit u smislu veće odgovornosti za upravljanje državom;
  • Stvaranje jasne percepcije kod građanstva o prednosti integrisanja i isticanja originalnih metoda prevazilaženja nepoverenja i skepticizma spram nadnacionalne drzave EU i građenjem političke pripadnosti;
  • Uvodjenjem novih argumenata i novih perspektiva u političke debate zemalja regiona
  • Izgradnja svesti o neophodnosti reformi, međunarodne saradnje, ali takodje i stabilnosti, civilizacijske komunikacije i tolerancije.
  • Doprinos stvaranju građana koji ce biti oslonac demokratije.

Stara poslovica kaže «Pogreška nastaje u početku a početak je polovina svega» Reakcija građanstva iziskuje afirmaciju osnovnih načela koja potiče još iz vremena Aristotela.

Tri osobine koje treba da imaju oni koji hoće da vrše vlast su:

  • Ljubav prema postojećem državnom poretku
  • Izvanrednu sposobnost za obavljanje poslova koje iziskuje vršenje vlasti
  • Vrlinu i pravednost koje zahteva odgovarajuće državno uređenje.
   Projekat

 
 
Događaji 

 


 

Pitanje je: da li se može desiti da ljudi, mada poseduju ove osobine, budu nesposobni da vladaju sobom, pa da ih, kao što ne umeju o sebi da brinu, mada sebe vole, ništa ne sprečava da i u odnosu na državu, budu takvi. Ova priča pre svega ima za cilj da doprinese uvećanju onog dela građanstva koje je odano evropskim inegracijama. Priča o Modernom kraljevstvu bez kralja, je pristupačna širem sloju građanstva i zasnovana na univerzalnim načelima.

U prvi plan se stavlja osnova istorijskih činjenica nastajanja EU. Kroz istorijski tok stvaranja kraljevstva se odgovara na večne dileme: Kako uspostaviti kontakt sa nekim ko se toliko udaljio? Kako biti velikodušan i blagonaklon preka nekome ko je škrt? i td.

Ovom pričom se podstiče očuvanje uređenja EU i iskazuje pažnja onom delu građanja koji je odan sistemu vrednosti EU. Priča naglašava više političkih vrlina i ima osnovni aspekt očuvanja EU, koju danas mnogi zanemaruju a to je vaspitavanje u duhu evropskog uređenja, što znači stvarati građane koji će biti oslonac demokratije. Glavna intencija ovog projekta je potvrda stava, Žana Monea, koji je, na pitanje: šta bi izmenio u odnosu na prve korake stvaranja Evropske zajednice za ugalj i čelik, odgovorio: „Počeo bih sa kulturom“.
 

  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret