| Mailing lista | English |

 

Stalna konferencija gradova i opština - savez gradova i opština Srbije

Dunav osiguranje
Grad Niš
Ninet - internet provajder
Grad Pirot
Gradska opština Medijana - Niš
Gradska opština Pantelej - Niš
Gradska opština Palilula - Niš
Gradsk opština Crveni Krst - Niš
Ministarstvo omladine i sporta
Zelena mreža Vojvodine
Francuski kulturni centar - Niš
Grad Vranje
Grad Inđija
Grad Paraćin
Gradska opština Zvezdara
Grad Sombor
29.03.2012.
Predlog zakona o o službenicima u jedinicama lokalne samouprave

Evropski pokret izražava veliko zadovoljstvo zbog odluke Vlade Republike Srbije da usvoji predlog zakona o oslužbenicima u jedinicama lokalne samouprave.

Dobro upravljanje je zahtev koji se postavlja na svim nivoima javne administracije. Na lokalnom nivou ono je od suštinskog značaja zbog toga što je lokalna uprava najbliža građanima i obezbeđuje im neophodne usluge, tako da upravo na tom nivou građani mogu najlakše da sagledaju sopstvenu ulogu u javnim poslovima.

Cilj je pokrenuti i stimulisati angažovanje nacionalnih i lokalnih aktera tako da građani imaju korist od dobrog demokratskog upravljanja na lokalnom nivou, ostvarenog kroz neprestano unapređivanje kvaliteta javnih usluga na lokalnom nivou, angažovanje stanovništva i primenu politike koja odgovara njihovim legitimnim očekivanjima. U težnji ka tom cilju, neophodno je da lokalne vlasti stalno poboljšavaju svoje upravljanje u skladu sa 12 principa koji su navedeni u Strategiji Saveta Evrope.

Iskreno verujemo da će sledeći potezi vlade biti u smeru javne inicijative za usvajanje startegije za inovaciju i dobro upravljanje i izradu akcionog plana.

«Uspešna demokratija i dobro upravljanje na svim nivoima neophodni su da bi se sprečili sukobi, promovisala stabilnost, olakšao ekonomski i socijalni napredak i tako stvorile održive zajednice u kojima ljudi žele da žive i rade sada i ubuduće.»

Predlog zakona možete pogledati u ovde.

  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret