| Mailing lista | English |

  
Generalna Skupština UN proglasila je period od 2005 do 2015 godine za Internacionalnu Dekadu akcije ’’Voda za život’’ koja počinje 22.  marta 2005. godine za Svetski Dan Vode


Cilj proklamovane Dekade je rešavanje problema vezanih za vodu i saradnja na svim nivoima radi postizanja ciljeva postavljenih u Milenijumskoj Deklaraciji, implementacija Plana Svetskog Samita o Održivom Razvoju iz Johanezburga i Agende 21.

RAZLOZI ZA POKRETANJE OVE AKCIJE:

Kao što je poznato, voda je pored vazduha jedan od najvžnijih prirodnih resursa, bez koga nema života. Čovek ne može da izdrži bez vode ni 7 dana dok bez hrane može preživeti i do 26 dana, ako redovno pije vodu.
Zbog neracionalnog odnosa prema vodi kao i klimatskih promena, čovečanstvo će se u najskorije vreme suočiti sa problemom velike nestašice vode uopšte a posebno sa nestašicom kvalitetne vode za piće.

Već sada 40% svetskog stanovništva nema kvalitetnu vodu za piće a oko 26% zemalja nema dovoljno vode. Svakih 20 godina udvostručuje se svetska potreba za vodom a klimatske promene dodatno pogoršavaju situaciju.

Tri milona ljudi umire svake godine zbog upotrebe vode koja ne odgovara sanitarnim normama.
O odnosu prema vodenim resursima mora da se vodi računa na svim nivoima: Globalnom, regionalnom i lokalnom.

Posebnu ulogu u upravljanju vodenim resursima ima lokalna samouprava, čiji je jedan od zadataka da za sve građane obezbedi dovoljne količine kvalitetne vode za piće.

Primena principa održivog razvoja u oblasti upravljanja vodenim resursima, znaèi omoguævanje zadovoljavanja sadašnjih potreba i ujedno obezbeđenje mogućnosti da i buduće generacije ostvare svoje potrebe.

Radi rešavanja problema održivog upravljanja vodenim resursima EU je donela Okvirnu direktivu za vode (2000/60/EC).
 Download

 
Spot EP-a - Voda je   
 pravo a ne roba

 
 
Članak objavljen u 
  "Narodnim novinama"

  
 
Plakat kampanje
 
 
  Bez vode 
nema 
života
Naša zemlja je isuviše mala da bi se uključila u svetske imperijalističke tokove, ali zato može učiniti mnogo da vodu koju imamo čuvamo, domaćinski trošimo i da se o njoj brinemo s dužnom pažnjom  ...  opširnije
 
Problemi zaštite voda sliva reke Nišave
Dugoročni zadatak iz oblasti zaštite voda je potpuna zaštita kvaliteta površinskih i podzemnih voda, odnosno očuvanje i unapređenje kvaliteta voda za potrebe korisnika i sa najvišim kvalitativnim zahtevima.
opširnije
 
 Galerija

  Priredba za decu povodom   
  dana vode

  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret